لیست عکس و تصویر
پیشنهاد عکس و تصویر و تصویر به ایندکس ایران
آسمان و فضا

کهکشانها و ستارگان -

Skip Navigation Linksایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان
کهکشان استاربورست
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Happy Sweet Sixteen, Hubble Telescope! - Starburst Galaxy M82نمایش کم نظیر جزئیات کهکشان خطی
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Lined-Up Galaxies Show Rare Details (NGC 3314)درخشش استخر نور در سحابی سیاره ای
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

A Glowing Pool of Light: Planetary Nebula NGC 3132ستاره کهنسال
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

An Old Star Gives Up the Ghostتابش نور از سحابی بومرنگ
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Scattered Light from the Boomerang Nebulaرنگین کمان
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Rainbow Image of the Egg Nebulaکهکشان مارپيچى ميله دار
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

The Center of Barred Spiral Galaxy NGC 1808سوپرنوا - ابر نو اختر
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Supernova 1987A in the Large Magellanic Cloud - ستاره غول پیکر در یک ابر ماژلانی بزرگنمای نزدیک از سحابی دمبل
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Close-Up of M27, the Dumbbell Nebulaنور و تاریکی
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

The Ghost Head Nebula (NGC 2080)در کنار ستاره جوان
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Bow Shock Near Young Star LL Ori یک تصویر فوق العاده زیباحلقه ستاره ها
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

A Bright Ring of Star Birth Around Core of Galaxy NGC 4314 (right), and Ground-Based Image (left)نقش ستاره
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Massive Stars Sculpt Gas of Nebula N83B (NGC 1748)سحابی امگا - سرچشمه ستارگان
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

The Omega Nebula: Hotbed of Star Formationدنیای قشنگ و کوچک من
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

زمین در فضای بیکرانعکس زیبا از آسمان و کهکشان
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

عکس های گرفته شده توسط تلسکوپ هابل این عکس دارای کیفیت فوق العاده و بسیار زیبا می باشد .


پیوندها 21 تا 36 از کل 36
اولین قبلی
Copyright ©2007 - 2010 Indexiran.ir . All rights reserved. --- کپی رایت © ایندکس ایران 1386 - 1389