لیست عکس و تصویر
پیشنهاد عکس و تصویر و تصویر به ایندکس ایران
آسمان و فضا

کهکشانها و ستارگان -

Skip Navigation Links


Supernova Remnant N 63A Menagerie
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

سوپر نوا ستاره داراى نور متغيرى که روشنى اش صد ميليون برابر خورشيد استقوس و قزح زیبا اطراف سحابی هلیکس Helix Nebula
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

توده هاى عظيم گازو گرد مابين فواصل ستارگان جاده شيرىانعکاس سحابی ان جی سی
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Reflection Nebula NGC 1999چشمان گربه
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

The Cat's Eye Nebulaکهکشان مارپیچ راه شیری
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Hubble Snaps Images of a Pinwheel-Shaped Galaxyکهکشان غول پیکر
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

A Giant Hubble Mosaic of the Crab Nebulaسحابی کارینا
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

The Carina Nebula: Star Birth in the Extremeتولد ستارگان در سحابی رتیل
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

The Hodge 301 Cluster: Multiple Generations of Stars in the Tarantula Nebulaسحابی عقاب مخروطی پر از ستاره
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

The Eagle Has Risen: Stellar Spire in the Eagle Nebulaپیکره ای از غبار و دود - سحابی چشمان گربه
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

The Cat's Eye Nebula: Dying Star Creates Fantasy-like Sculpture of Gas and Dustستون دود و غبار
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Cone Nebula (NGC 2264): Star-Forming Pillar of Gas and DustWhirlpool Galaxy and Companion Galaxy
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Out of This Whirl: the Whirlpool Galaxy (M51) and Companion Galaxyنمای عالی از کهکشان
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Hubble's Largest Galaxy Portrait Offers a New High-Definition Viewنمای زیبای سحابی جبار
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Hubble's Sharpest View of the Orion Nebulaیک تصویر پانوراما از مرکز سحابی جبار - اریون
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Crucible of Creation: Panoramic Image of Center of the Orion Nebula

پهنه بیکران
ایندکس ایران > لینکستان > عکس > آسمان و فضا > کهکشانها و ستارگان

Vast Star-Forming Region 30 Doradus - ناحیه 30 ماهی زرین


پیوندها 1 تا 20 از کل 36
بعدی آخرین
Copyright ©2007 - 2010 Indexiran.ir . All rights reserved. --- کپی رایت © ایندکس ایران 1386 - 1389